GDPR-policy

Bjärnums Stålprodukter AB (BSAB) Dataskyddspolicy

BSAB värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur BSAB samlar in och använder personuppgifter. Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på info@stalprodukter.se

När du kontaktar oss, t.ex. för att köpa en produkt eller en tjänst av oss accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att BSAB använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster och produkter, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information samlar vi in?

Insamling och användning av data
Denna dataskyddspolicy täcker data som samlas in online och offline, inklusive personuppgifter som vi kan komma att samla in genom flera olika kanaler, såsom webbplatser, sociala medier, kontakt per telefon eller mail och vid personliga möten.

Information som du ger till oss:
Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du gör en förfrågan om en produkt eller en tjänst som vi säljer, när du beställer något från vår hemsida, interagerar på våra sociala medier, köper av oss eller när du kontaktar oss per mail, brev eller telefon.

Denna information kan vara:
Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, telefonnummer etc.

Betalningsinformation – fakturainformation, bankkontonummer etc.

Information vi samlar in om dig:
När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om:

Person- och kontaktinformation såsom namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, telefonnummer.

Information om produkter/tjänster – detaljer angående de produkter eller tjänster du har köpt/visat intresse för att köpa.

Finansiell information – eventuella krediter, skulder eller betalningshistorik.

Historisk information – tidigare köp, betalnings- och kredithistorik

Informationen du ger oss, informationen som vi samlar in om dig, samt information om produkterna/tjänsterna och den finansiella informationen, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.

Vad gör vi med informationen?
Tillhandahåller, utför och förbättrar våra tjänster. BSAB behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

Vilka kan vi komma att dela informationen till?
Vi kan, för att kunna utföra våra åtaganden gentemot våra kunder och övriga intressenter, komma att överföra till, eller dela informationen med tredje part såsom leverantörer eller underleverantörer, distributörer eller serviceleverantörer. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana tredje parter.

Myndigheter. Vi kan komma att lämna nödvändig information till berörda myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

Vad vi INTE kommer att göra med uppgifterna. BSAB kommer inte att sälja den insamlade informationen till tredje part.

Var behandlar vi dina personuppgifter?
BSAB behandlar data inom EU/EES. BSAB vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.

Hur länge sparar vi uppgifterna?
Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket data samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter BSAB har om dig och verifiera den information vi har om dig.
Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att uppgifterna inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av uppgifterna. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Kontakta oss
Bjärnums Stålprodukter AB
Sågverksvägen 6
282 61 Bjärnum
0451-775850
info@stalprodukter.se
—-
Dataskyddspolicyn uppdaterades april 2018.