Om Företaget

Historia

Från möbler till varuhantering och lego.

Bjärnums Stålprodukter AB startades upp under de första åren på 1960 talet. Den huvudsakliga produktionen under de första åren var stålmöbler till Svenska försvaret samt takräcke och stegar till lastbilar.

Under 1970-talet utvecklade Bjärnums Stålprodukter AB tillsammans med bl.a. Svenska Posten lastbärare i form av rull- och pallcontainer för varuhantering. Vi utvecklar samt tillverkar fortfarande system för varuhantering och vi har idag ett gediget program av standardprodukter inom varuhantering på hjul och pall.

Våra största kunder inom varuhantering är postdistributörer, mejerier, tvätterier, apotek, Systembolaget samt att vi utvecklar och tillverkar kundanpassade system för interna och externa transporter för industrin och transportsektorn.

I början av 1980-talet blev Bjärnums Stålprodukter AB också legotillverkare inom svetsning, rör-, kantbockning och laserskärning. Våra största kunder inom legotillverkning av hel och halvfabrikat är bl.a. TitanX, Arjo, Nibe och JCS. Vi har även en rad mindre ständigt återkommande kunder.

Bjärnums Stålprodukter AB har idag ca 35 anställda och ägs av två familjer och omsätter ca 40 Mkr, där produkter inom varuhantering och legotillverkning står för lika stor del.