Transportvagn för bilrutor

Transporter av bilrutor, och då speciellt fram- och bakrutor, innebär ofta krosskador. Vi har därför tagit fram en specialvagn för att minska detta problem till ett minimum.