HISTORIA

Från möbler till varuhantering och legotillverkning.

Bjärnums Stålprodukter AB såg dagens ljus i början på 1960-talet, då tillverkades i huvudsak stålmöbler till Svenska Försvaret samt takräcke och stegar till dåtidens lastbilar.

Under 1970-talet utvecklade företaget i samråd med Svenska Posten, numera PostNord, lastbärare i form av rull- och pallcontainers för varuhantering. Detta är fortsatt en av våra stora produktgrupper och vi har ett gediget sortiment av standardprodukter av dessa artiklar, samtidigt utvecklar och tillverkar vi nya varianter efter våra kunders önskemål och behov. Våra största kunder här är de stora åkerierna, mejeri och övrig livsmedelsindustri, tvätterier och apotek.

I början av 1980-talet blev Bjärnums Stålprodukter AB också legotillverkare inom laserskärning, svetsning, samt kant och rörbockning. Våra största kunder i detta segment är TitanX, Segerström, Nibe, Finja Betong, Arjo samt JCS.

Under senare år har vi också utvecklat ett flexibelt staket som fungerar som fallskydd på återvinningscentraler först och främst.

Bjärnums Stålprodukter AB har idag ungefär 35 anställda och ägs av Ingemar Andréasson och omsätter cirka 40 Mkr